O programu

Z uspešno prijavo na javni razpis “Spodbujanje aktivnega državljanstva mladih za večjo zaposlenost 2016-2018”, sklop A-Regionalni projekti, vzhodna kohezijska regija, smo v Pekarni Magdalenske mreže v oktobru 2016 pričeli z izvajanjem vsebin projekta Združimo se!
Predmet projekta so teoretična in praktična usposabljanja za nezaposlene mlade v mladinskih centrih in na dveh srednjih šolah s katerimi jih želimo spodbuditi k aktivnemu državljanstvu preko opolnomočenja na področju delovnega prava in zavedanja o nevarnostih prekarnega dela ter jih spodbuditi k ustanavljanju delavskih, storitvenih in socialnih zadrug kot podjetij, ki omogočajo trajnostne zaposlitve za mlade zlasti v regijah, kjer se soočajo s slabimi obeti za zaposlitev.
Skozi projekt želimo posredovati za mlade relevantne vsebine na področju zaposlovanja in aktivnega državljanstva, ter spodbuditi odločevalske organe na državni ravni k ustvarjanju bolj ugodnih in podpornih okolji za zaposlovanje mladih preko sprejemanja strateških dokumentov in usmeritev, ki bodo olajševali ustanavljanje in razvoj (mladinskih) zadrug. Z usposabljanji in vsebinami želimo mladinsko polje napraviti enega izmed pionirjev, ki bo, kot marsikje v tujini, pomagalo reševati probleme brezposelnosti in socialne izključenosti s spodbujanjem pravičnih in dostojanstvenih načinov delovnih razmerji, ustvarjanjem in porazdelitvi bogastva ter demokratizacijo lastništva in gospodarstva. Zadruge namreč lahko mladim zagotovijo dostojno delo, prav zaradi skupnega demokratičnega lastniškega sistema, delavsko lastništvo pa je še posebej primerno za zagotavljanje bolj dejavnega in samostojnega mesta v družbi.
Do konca 2016 smo se s partnerji posvečali pripravi in razvoju različnih modelov  neformalnega izobraževanja, ki jih bomo izvajali v letu 2017 in 2018. V Pekarni Magdalenske mreže smo pripravljali model neformalnega izobraževanja mladih o delavskih pravicah in sistemskih razlogih za vse večjo prekarnost skozi koncept kritične pismenosti. Karolina Babič, strokovnjakinja s področja zadružništva, je zasnovala model izobraževanja o zadružništvu, Matic Primc, poznavalec koncepta participatorne družbe, je pripravili model, preko katerega bomo mlade ozaveščali o participatorni ekonomiji. Namen razvoja neformalnih modelov izobraževanja mladih je, da ustvarimo prenosljivo formo, ki se lahko prenaša in jo lahko izvajajo še drugi izvajalci. Vsebine tako ne bodo vezane le na čas izvajanja projekta, v okviru katerega bomo tudi izdali priročnik, ki bo združeval vse razvite modele, teoretična ozadja iz katerih izhajajo in napotke ter orodja za izvajanje. V zaključni priročnik bo vključen tudi Pregled stanja prekarnosti mladih v Sloveniji (DOSTOPEN TUKAJ), ki sta ga v letu 2016 pripravila Zala Turšič in Gregor Inkret. Poleg pregleda stanja na področju prekarizacije v Sloveniji je posebni poudarek na socialnih in delavskih pravicah posameznikov_ic v različnih oblikah dela. Cilj pregleda je ugotoviti, katere oblike dela in predvsem ustvarjanje novih zaposlitev imajo pozitivne učinke na posameznike_ice v teh zaposlitvah ter družbi širše.
V letih 2017 in 2018 bomo program skozi teoretična in praktična usposabljanja za nezaposlene mlade  izvajali v vzhodni kohezijski regiji in sicer trikrat v Mariboru (MISC INFOPEKA), v Gornji Radgoni (MC Gornja Radgona), Murski Soboti (MIKK Murska Sobota) in Postojni (MC Postojna) ter trikrat delavnice kritične pismenosti na temo delavskih pravic, pomena prekarnega dela in delavnice o zadružništvu in zadrugah za dijake_inje četrtih letnikov Gimnazije Ravne na Koroškem in Gimnazije Ptuj.
Usposabljanja za nezaposlene mlade bodo sestavljena iz predstavitve programov za spodbujanje aktivnega državljanstva in/ali večjo zaposljivost mladih; delavnic kritične pismenosti na temo delavskih pravic, pomena prekarnega dela; izobraževanja o delovnem pravu in obstoječih pogodbah ter pravic iz dela; vsebin o participatorni ekonomiji; usposabljana o zadružništvu in zadrugah; simulacije razvoja zadruge in usposabljanja s področja digitalnega fabriciranja. V Mariboru bosta dva 108-urna izobraževalna cikla za udeležence razširjena tudi s prakso v obstoječih zadrugah v Mariboru.
Projekt »Združimo se!« poteka od 5. 10. 2016 do 15. 9. 2018, konec avgusta 2018 pa pripravljamo dvodnevno mednarodno konferenco, na kateri bomo predstavili rezultate projekta, nastali priročnik in učni pripomoček za polnomočenje mladih skozi zadružništvo. Na konferenci bomo tako v slovenskem prostoru odprli debato o zadružništvu kot trajnostnemu modelu zaposlovanja mladih ter rezultate raziskav in analiz v Sloveniji in drugih delih Evrope. Predstavljena bo zgodovina in razvoj zadružništva pri nas ter priložnosti in izzivi s katerimi se zadruge danes srečujejo, temeljne značilnosti zadrug, načini delovanja uspešnih zadrug širom Evrope s poudarkom na zadrugah, ki jih ustanavljajo mladi. Pobližje bomo pogledali participatorne mehanizme odločanja v podjetjih, ki delujejo po načelu participatorne ekonomije, ki so ključni za kakovostno delovanje in v prvi vrsti razvoj zadrug. Predstavljena bodo podjetja, ki so v delavskem lastništvu in upravljanju. Na dvodnevnem dogodku z mednarodnimi strokovnjaki s podroja zadružništva se bomo tako dotaknili vseh vsebin, ki jih bomo tekom projekta naslavljali, nastal priročnik pa bo tudi po koncu projekta orodje s katerim bodo lahko v mladinskih centrih po vsej Sloveniji spodbujali mlade k aktivnemu državljanstvu, kritičnosti, ustanavljanju zadrug in s tem krepljenju participatorne ekonomije.
Facebook
Instagram