Sodelujoče organizacije

Program pripravljamo in izvajamo:

– Pekarna Magdalenske mreže Maribor
– Organizacija za participatorno družbo
– Center alternativne in avtonomne produkcije
– Sindikat Mladi +
– KreatorLab

Cikle izobraževanj izvajamo v naslednjih mladinskih centrih:

– MISC INFOPEKA
– MC Gornja Radgona
– MIKK Murska Sobota
– MC Postojna

Prakso udeleženci_ke 108 urnega cikla opravljajo v naslednjih zadrugah:

– Kooperativa Dame
– Kooperativa Peron
– Zadruga BikeLab
– Zadruga Dobrina

Delavnice kritične pismenosti o delavskih pravicah in delavnice o zadružništvu izvajamo za dijake_inje naslednjih srednjih šol:

– Gimnazija Ravne na Koroškem
– Gimnazija Ptuj

V Mariboru program izvajamo ob podpori:

– Zavoda RS za zaposlovanje, OE Maribor

 

 

Facebook
Instagram