Pridruži se!

Si nezaposlen_a in star_a do 29 let?
Bi rad_a zvedel_a več o svojih pravicah iz delovnega prava?
Te zanima pomen boja za delavske pravice?
Si želiš delovati v enakopravni skupnosti?
Si želiš svoje dejavno in samostojno mesto v družbi?
Si želiš delovne izušnje, ki bo preplet sodelovanja, družinskega občutka, močnega poistovetenja z lastnim podjetjem in občutkom ponosa?
Si želiš trajnostne oblike zaposlitve?
Ne meči se v svet samostojnega podjetništva, start upov in nedostojnega dela, pač pa oblikuj svoje demokratično podjetje, ki bo hkrati združenje oseb in bo temeljilo na odgovornosti, zaupanju, pravičnosti, solidarnosti, odprtosti, skrbi za druge in poštenosti!

Vsi za druge, zadruge za vse!

Če želiš več informacij, piši na infopeka@infopeka.org, preveri predviden urnik usposabljanj in se vključi v cikel teoretičnih in praktičnih usposabljanj.

 

 

I. Cikel usposabljanj zajema

 
Okvirni časovni razpored izvajanja cikla v mladinskih centrih:
MISC INFOPEKA, Maribor
1. 1. – 30. 4. 2017
1. 9. – 31. 12. 2017
1. 1. – 30. 4. 2018
MC GORNJA RADGONA, Gornja Radgona
1. 3. – 30. 6. 2017
MIKK MURSKA SOBOTA, Murska Sobota
1. 9. 2018 – 31. 12. 2017
MC POSTOJNA, Postojna
1. 3. – 30. 6. 2018

II. Kratki informativni paket za srednje šole zajema

– Delavnice kritične pismenosti na temo delavskih pravic in pomena prekarnega dela
– Delavnice o zadružništvu in zadrugah
Okvirni časovni razpored izvajanja kratkih informativnih paketov na srednjih šolah:
Gimnazija Ravne na Koroškem
1. 1. – 28. 2. 2017
1. 11. – 31. 12. 2017
1. 1. – 28. 2. 2018
Gimnazija Ptuj
1. 11. – 31. 12. 2017
1. 1. – 28. 2. 2018
1. 2. – 28. 2. 2018

III. Ekskurzija

Na strokovno ekskurzijo se bomo z udeleženci_kami ciklov izobraževanj odpravili v uspešno zadružno / samoupravno podjetje. Seznanili se bomo z začetki zadruge, s poslovnim modelom zadruge, delavskim soupravljanjem in poslovanjem zadruge. Na strokovni praksi bomo tako še v praksi videli_e kako zadruga deluje.
1. 7. – 31. 7. 2017
1. 7. – 31. 7. 2018

IV. Mednarodna konferenca

Predstavili bomo rezultate projekta, nastali priročnik in učni pripomoček za polnomočenje mladih. Odprli bomo prostor za premislek o zadružništvu kot trajnostnemu modelu zaposlovanja mladih, priložnostih in izzivih s katerimi se zadruge srečujejo ter načinih delovanja uspešnih evropskih zadrug. Pobližje bomo pogledali tudi participatorne mehanizme odločanja ter podjetja v delavskem lastništvu in upravljanju. Na dvodnevnem dogodku se bomo tako z mednarodnimi strokovnjaki s podroja zadružništva dotaknili vseh vsebin, ki jih bomo tekom projekta naslavljali.
 26. 8. – 27. 8. 2018

 

Facebook
Instagram