Delavnici na Gimnaziji Ravne na Koroškem prvič

V ponedeljek, 6. 2., smo na Gimnaziji Ravne ne Koroškem z dijaki_njami 4. letnikov spoznavali delavske pravice skozi koncept kritične pismenosti in zadružništvo. Naše druženje je bilo tako razdelejno na dva vsebinska sklopa. V začetku smo se skozi igre in vodene pogovore lotevali delavskih pravic in pomena boja za delavske pravice. Spoznali smo koncept kritične pismenosti, ki pismenosti, kot referenci za branje in pisanje daje eksplicitno etično in politično držo. V obzir jemlje razmerja moči v družbi in si prizadeva odstirati ideološke in zavajujoče vsebine ter transformirati trenutno družbeno-politično stanje. V drugem delu smo razmišljali o zadružništvu. Po prvih asociacijah je bilo jasno, da večina zadruge povezuje s kmetijstvom, in res, kmetijske zadruge imajo v Sloveniji najdaljšo tradicijo, trenutno pa so v porastu predvsem med ustvarjalnimi umetnostmi in strokovno visoko kvalificiranimi poklici. V nadaljevanju smo iskali razlike med kapitalskimi družbami in zadružnimi podjetji ter ugotavljali, da je zadružno okolje veliko bolj odprto in vključujoče. Spoznali smo 7 zadružnih načel, ki jih je razvilo Mednarodno združenje kooperativ in služi zadružnikom_cam kot vodilo delovanja v smeri vključojočih in demokratičnih podjetji, ki so hkrati združenje kapitala in oseb. Posebej veseli nas, da so mladi začeli misliti o delavskih pravicah, o zadrugah pa začeli razmišljati na drugačen način in spoznali dobrobiti, ki jih le-te v svojem delovanju združujejo. Po 6 urah vsebin o delavskih pravicah in zadružništvu pa je dijak sklenil, da če bi sedaj ustanavljal svoje podjetje, bi zagotovo ustanovil zadrugo.

Leave A Reply

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Facebook
Instagram