Delavnici na Gimnaziji Ravne na Koroškem drugič

Na Gimnaziji Ravne na Koroškem smo 14. 2. v okviru programa Združimo se! izvedli delavnici; delavske pravice skozi koncept kritične pismenosti in zadruge. Tokrat smo sodelovali z dijaki_njami tretjih letnikov, ki so preko kritične pismenost spoznavali_e delavske pravice, zakaj so te pomembne in zakaj je lažje izboljšati trenutno stanje, če delujemo vsi skupaj in ne vsak posebej. Poznavanje pravic iz dela je nujno pri zagotavljanju aktivnega delovanja v smeri zagotavljanja enakih in dobrih pogojev dela za vse. Preko iger, pogovara in člankov smo pri dijakih_kinjah poskušali razvijati kritičnost v odnosu do informacij, tekstov in sporočil, ki poskušajo usmerjati njihova življenja. S poudarkom na zavedanju, da jezik, znanje in informacije vzpostavljajo razmerja moči v družbi, smo mladim približali tudi razumevanje izvajanja dominacij in izključevanja. Srednješolci_ke so prvič slišali_e za prekarno delo, so pa bili seznanjeni_e z različnimi oblikami dela, ki niso sklenjena s pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas. Kljub temu pa nimajo znanja o tem ali jim delo preko avtorske in podjemne pogodbe, samozaposlitev, agencijsko delo in študentsko delo nudi vso varnost, ki bi jo delovno razmerje moralo. V delavnici o zadruzništvu pa smo spregovorili o tem kaj zadruge sploh so, kakšne so razlike med kapitalističnimi podjetji in zadrugami ter pod kakšnimi načeli slednje delujejo. Nekateri dijaki_kinje so si težko predstavljali_e delavna mesta, kjer imajo vsi uslužbenci_ke enko plačo in kjer skupaj odločajo o letnem poslovanju lastnega podjetja. Preko različnih tipov zadrug, so dijaki_inje spoznali_e vse prednosti zadrug. S pogovorom smo prišli do spoznanja, da je enakopravno porazdeljena odgovornost med člani_cami in pravična distribucija ustvarjnega povsem realno stanje sodobnih oblik demokratičnega poslovanja in ne znanstvena fantastika.

Leave A Reply

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Facebook
Instagram